TÄVLINGSDIREKTIV
Den senaste versionen av tävlingsdirektivet kan fås i tävlingscentrumet på tävlingsmorgonen.

KPO-stafett och Mellersta Österbottens AM-stafett i Kannus på Kristi himmelsfärdsdag 18.5.2023

Funktionärer
- Tävlingsledare: Markku Törmä, tfn 050 564 8796
- Övervakare: Erkki Koivukangas, tfn 050 586 1234
- Banläggare: Eero Junkala, tfn 045 165 0848
- Resultatservice: Esko Kupsala, tfn 050 362 6530
- Informatör: Markus Keski-Ojala, tfn 050 370 7115
- Ordförande för juryn: Juha Lerssi
Medlemmar: MEDDELAS SENARE

Vägvisning och parkering
Vägvisning från vägen Kannus–Ullava 7540 (Ullavantie 1238, Kannus) varifrån körtiden till tävlingscentrumet är cirka 10 minuter längs Viirrekankaantie. Parkering längs vägen i närheten av tävlingscentrumet.

Tävlingscentrumet ligger här.

Tävlingsterräng
Tävlingsterrängen är snabblöpt och kuperad momark med fast grund som interfolieras av myrpartier och hyggen. Höjdskillnaderna är ringa. Sikten är god.

Tävlingskarta och kontrollbeskrivningar
Avbildning 2020–2021, uppdatering 5/2023 Mikko Mäki-Ullakko/Karttaasi. Utskriftskarta A4, ekvidistans 2,5 m. H/D30 och H/D36 utskriftskarta A5.

Kontrollbeskrivningarna är utskrivna på kartan. Dessutom finns kontrollkoden bredvid kontrollnumret.

Skalor
- 1:10 000-klasser: H21, H21B, D21, D21B, H150, motionsklasser
- 1:7 500-klasser: D150, D180, D13-16, H180, H210, H13-16, uppvärmningsklasser för Jukola/Venla
- 1:7500-klasser: HD36, HD30

Förbjudna områden
Förbjudna områden är markerade med bantryckfärg på tävlingskartan. Om gränsen för det förbjudna området är markerad på kartan med en enhetlig linje, finns det ett enhetligt band på motsvarande plats i terrängen.

Kontroller
Vid informationstavlan i tävlingscentrumet finns en modellkontroll. Vid modellkontrollen finns en 0-stämpel för testande av Emit-tävlingsbrickorna.

Etapper


I etapperna ingår cirka 320 meter snitslad bana. Alla etapper förutom RR/TR-banorna har en mellantidskontroll. Direktsändning på Youtube från målet/växlingsområdet. Huvudklasserna har GPS-spårning.

Tävlingsnummer och emit-brickor

Alla lag använder tävlingsnummer som fästs på bröstet. Nummerlappar och emit-kontrollremsor finns vid informationstavlan. Egna säkerhetsnålar. Arrangören samlar in tävlingsnumren i målet och debiterar 30 euro för ett nummer som inte returneras. Den tävlande skriver klassen samt etappen på emit-kontrollremsan. Vid modellkontrollen som finns vid informationstavlan kan du kontrollera att Emit-brickan fungerar.

den 1:a etappen, svart nummer, Prisma
den 2:a etappen, blått nummer, S-market
den 3:e etappen, rött nummer på gult botten, Sale

Arrangören har reserverat emit-brickor för de tävlande vars emit-nummer inte har meddelats på förhand. Emit-brickorna kan fås vid infon, hyra 5 euro. Arrangören debiterar 70 euro för en emit-bricka som inte returneras. Tävlingsarrangören kontrollerar/säkerställer inte att den tävlandes tävlingsbricka motsvarar tävlingskraven före starten. Om den tävlande använder en annan bricka än den elektroniska tävlingsbricka som meddelats arrangören på förhand, kan prestationen underkännas (orienteringens grenregel 11.518). Ändringarna ska meddelas till infon senast kl. 10.15.

Klasserna HD 30 (RR, RR, RR) och HD 36 (TR, TR, öppen klass)
De tävlande som startar klassen HD 30 och 36 får kartor en minut före starten och får studera kartorna. Instruktören hjälper de tävlande. I växlingsområdet visar instruktören en modellkarta efter nollställningen av emit-brickan. Var noggrann med att kontrollera kontrollkoderna! I 30- och 36-klasserna underkänns laget inte på grund av stämplingsfel eller stämpling som saknas, utan laget får en tilläggstid på 10 min. för varje stämplingsfel eller stämpling som saknas.

GPS-spårning
I tävlingen utnyttjas GPS-spårning i alla etapper i huvudklasserna. Arrangören väljer ut de lag vars löpare ska ha en GPS-enhet med sig. Lagen meddelas på webbplatsen och vid infon. Arrangören har rätt att vid behov byta de lag som har GPS-spårning under tävlingen.

GPS-västar för de lag som har GPS-spårning överlämnas vid infon. De tävlande ska klä GPS-västen under orienteringströjan. De tävlande får GPS-spårningsenheter i växlingsområdet omedelbart efter nollställningen av emit-brickan. Arrangören samlar in GPS-västarna och -spårningsenheterna omedelbart efter stämpelkontrollen.

Start
Starten är en stegvis samstart från och med kl. 11.00. De tävlande kommer till startområdet efter nollställningen av emit-brickan senast 10 minuter före starten. Kartor delas ut med bakre sidan uppåt till de tävlande en minut före starten. De tävlande får inte studera kartan. Startsignalen ges i enlighet med anvisningarna i högtalarutrop.

Kl. 11.00
H21A
H150
H180
H210
D13-16
Uppvärmningsklassen för Jukola

Kl. 11.10
D21A
H21B
D21B
D150
D180
H13-16
HD 36
HD 30

Växling
De tävlande som väntar på växling flyttar sig till växlingsområdet efter nollställningen av emit-brickan. Den tävlande som kommer till växlingsområdet utför en målstämpling, överlämnar kartan till funktionärerna och går till växlingslinjen där hen vidrör nästa löpare. Därefter går hen till kontrollen av emit-brickan. Arrangören samlar in GPS-västarna och -spårningsenheterna omedelbart efter stämpelkontrollen. Efter att den föregående löparen vidrört nästa löpare, springer nästa löpare till kartställningen och tar själv en karta för sig själv. Laget som tagit fel karta underkänns. I växlingsområdet finns en funktionär som ger den tävlande en karta i det fall då kartan för det egna laget av misstag är redan tagen. Laget får en minut som kompensation. Det underkända laget får fortsätta stafetten först vid omstart.

Sista kontrollen och mål
Sträckan från sista kontrollen till målet är snitslad. Varje tävlande utför en målstämpling efter att hen kommit i mål. Ordningen bestäms utifrån den ordning de tävlande överskridit mållinjen. Målet stängs kl. 15.30. De lag som har avbrutit tävlingen ska anmäla sig till kontrollen av emit-stämplingar.

Omstart
För att påskynda tävlingen arrangeras en eventuell omstart efter att topplagen kommit i mål. Arrangören meddelar om omstarten med högtalarutrop.

Resultat
I tävlingscentrumet finns INGEN resultattavla. Resultaten finns på webbplatsen för tävlingen.

Returnering av kartor
Arrangören samlar in kartorna i växlingsområdet/målet. Arrangören meddelar om returneringen med högtalarutrop. Man kan skicka kartorna till den adress som fås vid infon. Avgift 10 euro/lag.

Motionsorientering (individuell)
Motionsorientering A 5,4km
Motionsorientering B 3,8km

Man får starta kl. 11.20–13.00. Anmälning till motionsbanan/betalning vid infon. Avgift 8 euro. Mot avgiften får du en biljett för att lösa in en karta i samband med nollställningen av emit-brickan när du går till växlingsområdet. Tidtagningen av prestationen börjar från och med nollställningen av emit-brickan. Arrangören samlar in kartorna i målet.

Kontrollerna används för motionsorienteringen Lestijokirastit 24.5.2023 kl. 17–19.

Priser
Delas ut både till KPO-stafettens vinnare och Mellersta Österbottens AM-medaljer. Arrangören meddelar om prisutdelningen med högtalarutrop: Följande klasser får priserna i tävlingsområdet: HD30 och HD36, H13–16, D13–16 (alla belönas) H21 och D21 (platserna 1–3, huvudpriset övernattning på 4 dygn i Vuokatti, donerad av KPO). Vinnarlagen i de övriga klasserna kommer att belönas. Priserna kan hämtas vid infon efter att resultaten blivit klara. Priserna för uppvärmningsklassen för Jukola (det originellaste namnet) samt motionsorienteringen hämtas vid infon.

Försäljningsställen
I restaurangen kan man köpa bland annat korv, kaffe, semlor, bullar och drycker. På plats även Suunnistajan Kauppa.

Duschar och toaletter
Tävlingscentrumet har inga duschar. Toaletterna finns i tävlingscentrumet.

Första hjälpen
I tävlingscentrumet. Den tävlande ska också enligt tävlingsreglerna hjälpa en skadad tävlande som hen möjligtvis stöter på i terrängen.

Info/Tävlingskontor
I tävlingscentrumet.

Välkommen till KPO-stafetten i Kannus!
Orienteringssektionen för Kannuksen Ura

Kannuksen Ura ry

Tilitoimisto LKT Oy
Tukkitie 4, 69100  KANNUS


Y-tunnus: 0218992-7