PELASTUSSUUNNITELMA

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1.1 Tilaisuuden nimi

Avoin Am-sprintti, Keskipohjanmaan Kompassi-cup 1. osakilpailu

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)

Kannuksen Ura; Sauli Konttila 044 2809677

1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite, ehkä myös GPS-koordinaatit)


Kannuksen keskusta taajama

1.4 Ajankohta ja aukioloajat

04.5.2022 klo 18.00 – 20.00

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta)

Suunnistuksen sprinttikilpailu.1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön laatu. liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.)

Kilpailijamäärä n.70 henkeä. Katsojia n. 20 henkeä.2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

Riskitekijä

Ennaltaehkäisy

Pelastamistoimenpiteet

2.1 Tulipalo

Tulenteko kisapaikalla kielletty

Soitto 112, Sammutuspeitteet ja jauhesammutin kilpailukeskuksessa.

2.2 Sairaskohtaus


Soitto 112, Ensiapu ryhmä; vastaavana Arto Helenius 050 3435801

2.3 Tapaturma

Liikenteenohjaus.

Soitto 112, Ensiapu ryhmä; vastaavana

Arto Helenius 050 3435801

2.4 Liikenne

Parkkialueella liikenteen ohjaus klo 17.00-18.00. Tienylityksissä liikenteenohjaus molempiin suuntiin.


Soitto 112, Ensiapu ryhmä

Arto Helenius 050 3435801

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet

Ei ole


2.6 Eksyminen maastoon

Kilpailu tapahtuu taajamassa. Maalissa kilpailijaseuranta.

Puuttuvat etsitään.
3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

Tehtävä

Nimi tai (lukumäärä)

Puh. nro

3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö joka vastaa koko tapahtumasta)


Eero Junkala

050 5987754

3.2 Turvallisuudesta vastaava


Eero Junkala

050 5987754

3.3 Rakenteista vastaava


Asko Korpijärvi


0500 366035

3.4 Liikenne ja pysäköintivastaava

Pauli Keski-Ojala

050 5854816


3.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava

Sauli Konttila

044 2809677


3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana

Arto Helenius

050 3435801

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)

Asia

Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)

4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus)

Lounasravintola Rauhalan alkusammutuskalusto

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu­paikka

Ensiapupaikka Lounasravintolan terassilla, kilpailun maalin yhteydessä.

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi­paikka

Metsolantien loppupäässä. Yhteys Junkalantielle varmistettava

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu­eelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa)

Onnettomuustilanteessa kilpailijat ja katsojat ohjataan kävelyreittejä pitkin pois kilpailukeskuksesta (kartta kilpailukeskuksessa), jotta pelastustie on auki.

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei­sön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen)

Henkilökunnan hälyttäminen puhelinyhteyksillä. Yleisön varoittaminen ohjaamalla.

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohtee­seen)

Junkalantieltä Mäkiraontietä pitkin.5. MUUTA HUOMIOITAVAA

Asia

Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)

5.1 Pysäköintijärjestelyt

Ajo ohjaus Junkalantien risteyksestä ja paikoitus ohjaus Rauhalan paikoitusalueella ja Metsolantien varressa.

5.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon

Suunnitelma käsitellään 3.5 tapahtumaa rakennettaessa.

Suunnitelma esillä kilpailukeskuksessa, kilpailuohjeiden yhteydessä.

5.5 Kadonneen etsintäPelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen yleisötilaisuutta.


Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.


Allekirjoitukset ja nimen selvennykset


Aika ja paikka:


Tapahtuman johtaja Tapahtuman turvallisuudesta vastaavaPelastusviranomainen


LIITTEET

  1. Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.( Alueen kartta on kilpailunjohtajalla)
  2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. On näkyvillä ravintolassa, kuuluttamossa ja alkusammutuskaluston vieressä

Kannuksen Ura ry

Tilitoimisto LKT Oy
Tukkitie 4, 69100  KANNUS


Y-tunnus: 0218992-7